Budowa nowego terminala kolejowego w BCT w Gdyni

Inwestycje w portach naszego wybrzeża cały czas idą do przodu, czego dobrym przykładem jest oddanie do użytku nowego kolejowego terminala w porcie w Gdyni. Ten chyba największy w dotychczasowej historii portu projekt rozpoczął się kilka lat temu i miał obejmować modernizację oraz przebudowę całego terenu terminala. Wykonany on został przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace przede wszystkim dotyczyły rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury torowej na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w tym projekcie miało pozyskanie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu dostały pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu zakupione zostały dwie nowoczesne maszyny do kompleksowego obsługiwania składu pociągów. Budowa nowego terminala kolejowego w BCT w porcie w GdyniDzięki ich użyciu obecne możliwości rozładunkowe mogą być na poziomie pół miliona typowych kontenerów w ciągu roku, co daje ogromne możliwości rozwoju i współpracy z klientami z kraju i zagranicy. Uruchomienie terminala w tym miejscu ma dodatkowo bardzo duże znaczenie dla rozwoju coraz częściej wykorzystywanego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Szef tego terminala w wywiadach podkreśla zwiększającą się rolę intermodalnego transportu i jest ogromnie zadowolony, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom Gdynia stała się mocno konkurencyjna wśród pozostałych portów na naszym wybrzeżu. Jednocześnie podkreśla znaczenie dobrej współpracy pomiędzy zarządem portu a jego firmą, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach udało się w stu procentach rozplanować i doprowadzić do końca budowę. Niezwykle istotnym elementem całości są wcześniej opisywane suwnice, służące do rozładunku kontenerów. Wyprodukowane one zostały przez firmę Kocks Krane i mogą pracować z wydajnością około trzydziestu TEU w ciągu godziny. Dzięki tak dużej prędkości pracy a także rozbudowie układu torów na obszarze portu w ciągu dnia terminal będzie obsługiwał do 24 pełnych pociągów. Przez rok daje to blisko pół miliona kontenerów, co jest świetnym wynikiem, dającym całkiem spore możliwości na rozwój. W planach są nowe projekty, między innymi podłączenie na teren terminala elektrycznej trakcji.
.