Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów podczas międzynarodowego transportu kontenerowych ładunków jest jego organizacja już w kraju docelowym, do którego przypływa statek. Same kontenery rozładowuje się na terenie portu i z tamtego miejsca muszą być szybko i sprawnie dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Do niedawna jeszcze odbywało się to głównie za pomocą TIRów, lecz w ostatnim czasie w dynamiczny sposób wchodzi na ten rynek ze swoją ofertą grupa PKP CARGO. Operator ten świadczy głównie usługi o charakterze intermodalnym, to znaczy kontenery transportuje się przy pomocy składów kolejowych do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w centrum, a później dostarczane do końcowego odbiorcy za pomocą samochodów ciężarowych. Tego typu rozwiązanie znacznie redukuje ogólne koszty transportowania, gdyż przewóz kilkudziesięciu jednostek kontenerowych składem kolejowym kosztuje znacznie mniej, niż pokonanie takiej samej trasy przez osobne ciężarówki. Z tego też powodu tego typu usługi zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

W obecnej chwili kontenerowe przewozy odbywają się do kilku logistycznych baz, czyli Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a najważniejszym ich plusem jest duża systematyczność. Składy wyruszają w wyznaczone godziny bez względu na ilość ładunków, i taka właśnie regularność będzie dawać tak niezbędny dla odbiorców element stabilności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie z usług dla Maersk Line obejmują jeszcze więcej, czyli system zwany port to door. Usługa tego typu to połączenie transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym ustaleniem dokładnego czasu na realizację. Kontener odbiera się w terminalu, załadowywany na platformę wagonu i dostarczany na jeden z punktów przeładunkowych, a tam następuje przeładunek na tira. Zgodnie z obowiązującą umową kontenery należy dostarczyć do odbiorcy końcowego o określonej godzinie, podobnie będzie z transportem w drugim kierunku, to znaczy odbiorem kontenerów i przewozem ich na statek.