Kolejny drastyczny spadek cen za przewóz kontenerów

Kolejny drastyczny spadek cen za przewóz kontenerów

Opłaty za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej spotowych umowach na trasach pomiędzy Szanghajem i innymi portami na Dalekim Wschodzie a Europą Północną uzyskały po raz kolejny zaskakująco niską wartość. Na obecną chwilę wynoszą one około 330 dolarów za kontener, co oznaczało będzie obniżenie o ponad jedną czwartą w nawiązaniu do wcześniejszego okresu. Tak ciężka sytuacja występuje już od wielu miesięcy, i o jeśli klienci są raczej usatysfakcjonowani, to armatorzy zaczynają mieć coraz więcej problemów. Tak długo utrzymujące się niewysokie ceny mają duży wpływ na rentowność planowych połączeń, stawiając pod naprawdę dużym znakiem zapytania sporą ich część. Tak naprawdę już widać sporo radykalnych posunięć pośród pewnej grupy właścicieli statków, którzy po prostu rezygnują z niektórych połączeń z powodu za małej opłacalności. Wprawdzie sytuację trochę ratują niewysokie ceny ropy naftowej, również znajdujące się na niskim poziomie, ale nie jest to wystarczające do tego, żeby być usatysfakcjonowanym z całej tej sytuacji. Co ciekawe wysokość cen paliwa wpłynęła na coraz popularniejsze ostatnio rozwiązanie, to znaczy statki pływają dookoła Afryki zamiast przez Kanał Sueski, bo im się to po prostu będzie bardziej opłacało. Kolejny drastyczny spadek cen za przewozy kontenerowe

W poprzednim tygodniu spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był największy, lecz inne trasy również miały dużo spadków. Między Dalekim Wschodem a portami Morza Śródziemnego było to prawie jednak czwarta, natomiast do amerykańskich portów od kilkunastu do dwudziestu. O tym, jaka jest skala obniżek świetnie świadczą wskaźniki pokazujące średni poziom cen za przewóz kontenera. W przypadku SCFI na szlakach do amerykańskich portów została uzyskana wysokość 99 dolarów – tak niskich cen jeszcze w historii nie było. Spory spadek zanotowano jeśli chodzi o ogólny wskaźnik SCFI. W czasie ubiegłego piątku jego wysokość utrzymywała się w okolicach 566,9, lecz obecnie obniżyła się do wysokości 486,7. A różne prognozy na najbliższy okres czasu nie są dobre, bo nie istnieją żadne przesłanki do podwyżek cen. Wprawdzie co pewien okres czasu mogą się pojawiać chwilowe wzrosty, ale jednak są one bardzo krótkotrwałe.