Pierwszy transport gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego od firmy QuatargasData 11 grudnia 2015 roku dla wielu specjalistów stanowi duży krok do uzyskania niezależności energetycznej. Do obecnego czasu gospodarka naszego kraju w głównej mierze oparta była na surowcach z sąsiedniej Rosji, ale intensywne działania w celu rozproszenia źródeł dostaw dały początek współpracy z firmą Qatargas. I to właśnie gaz tej firmy przypłynął w pierwszej połowie grudnia do właśnie otwieranego gazowego terminala na terenie Świnoujścia, zaczynając nową epokę jeśli chodzi o zaopatrzenie Polski. Ta pierwsza z dostaw została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych surowca i głównym jej przeznaczeniem schłodzenie i rozruch instalacji w terminalu. Druga tak jak przewiduje harmonogram ma się odbyć już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na okres dwudziestu lat i ma obejmować około miliona ton gazu w ciągu roku. Terminal w Świnoujściu to kolejne miejsce tego typu, do jakiego katarska firma dowozi swój skroplony gaz. Prezes firmy jest zadowolony ze współpracy, którą udało się nawiązać, twierdząc to za początek rozszerzania działalności firmy na sąsiednie kraje.

Również władze firm z naszego kraju uważają te działania za dobry kierunek na rozwoju, gdyż nowo wybudowany terminal z dobrze rozwiniętymi połączeniami międzynarodowymi otwiera naszemu krajowi drzwi do sąsiednich krajów. Ważne jest również to, że terminal gazowy stał się ważnym elementem w zapewnieniu niezależności surowcowej kraju, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, a równocześnie dając szansę na współpracę z sąsiadami. Możliwości przeładunkowe terminala są bardzo duże, zaprojektowano go do obsługi pięciu miliardów ton gazu w skali roku. Na cały kompleks składa się falochron o trzykilometrowej długości, nabrzeże przy jakim będą rozładowywane metanowce oraz dwa ogromne zbiorniki gazu. Należy przy tym uwzględnić instalacje i prawie stukilometrowy rurociąg, dzięki czemu całość jest największym tego typu obiektem w naszym rejonie Europy. Obecnie terminal jest w fazie rozruchu, do czego niezbędne są właśnie zamówione dostawy, ale stosunkowo szybko osiągnie on pełne możliwości przeładunkowe.
.