Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Praktycznie żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnych szans na rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko drogowe lecz również pociągowe. Na dzień dzisiejszy kolejowa infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, w szczególności na terenach portowych będzie jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tych obszarach. Jeśli będzie chodzić o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku znacznie lepiej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Dodatkowo w trakcie budowania jest kolejny tor tej trasy, dzięki czemu już od połowy roku składy jeździć będą mogły w każdą stronę, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu docelowa przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej prowadzonych jest kilka istotnych projektów, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych jest w trakcie projektowania, konsultacji czy też kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest na terenie Portu w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować infrastrukturę kolejową do parametrów sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę dużo cięższych i dłuższych pociągów niż aktualnie, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana przy okazji porządna modernizacja sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie znacząco poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym z dużych projektów, które naprawdę by mogły na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest modernizacja dwóch tras które przebiegają przez tę miejscowość. Aktualnie posiadają one jedynie po jednym torze, a dodatkowo nie są zelektryfikowane, tak więc obydwa z tych obszarów są do ruszenia. Aktualnie projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po zakończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.