Rozwojowe plany transportu kombinowanego w naszym kraju

Rozwojowe plany multimodalnego przewozu w Polsce

Transport multimodalny jest coraz popularniejszy wśród spedytorów. Funkcjonuje on w taki sposób, że dostawa ładunku jest wykonywana paroma różnymi sposobami, lecz całość odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla końcowego odbiorcy. Rozwojowe plany transportu multimodalnego w PolsceRozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki skierowany został do uczestników odbywającego się w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie przed rokiem 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w całościowym kolejowym transporcie. Szacuje się, że w obecnej chwili poziom ten będzie wynosił około pięciu, lecz dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. W chwili obecnej rynek tego transportu jest na stabilnym poziomie, ale cały czas się rozwija. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy depczą liderowi po piętach.

Aby jednak cele które się planuje zostały osiągnięte niezbędne będzie nie tylko zainteresowanie klientów, lecz również odpowiednia infrastruktura. Dlatego też w zaplanowanych pracach na nadchodzące lata zostało umieszczonych dużo projektów które się wiążą z rozwojem i modernizacją systemu kolei. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, jaki przyjęty został w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat planowane jest wydanie około siedemdziesięciu miliardów, z z jakich około dwóch trzecich będzie otrzymane ze środków unijnych. To właśnie w tym roku jest w planach zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich istotnych fragmentów szlaków transportowych, dzięki czemu ma powstać nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Dodatkowo sporo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Jest również w planach zmniejszenie opłat za korzystanie z kolejowych sieci dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po wykonaniu koniecznych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.