Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu Gdańskiego

Port w Gdańsku rozwija się w wielu obszarach, kolejne inwestycje zaczynają powstawać nie tylko na portowych obszarach, ale będą także obejmować okoliczne rejony. W ostatnim okresie czasu bardzo dużo wysiłku ale też środków włożono w modernizację oraz rozbudowę tras dochodzących do portu. Jest to całkowicie zrozumiałe, bowiem zwiększenie możliwości przeładunkowych musi być powiązane z możliwością obsłużenia przewozu ładunków w głąb lądu – brak dobrych połączeń kolejowych albo drogowych nie może tu stanowić ograniczenia. Stąd też wiele inwestycji w Gdańsku w ostatnim czasie już dokończono, ale wiele też czeka na swoją kolejkę. Zwłaszcza dużo nacisków położone zostało na gruntowną rozbudowę połączeń kolejowych, które w związku z szybki rozwojem portu zwyczajnie zaczęły nie dawać rady. Stąd też między innymi ruszył projekt zmodernizowania połączenia pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który obejmował prace przy moście na Wiśle a także przy dwutorowej linii kolejowe, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na 370 milionów złotych.

Pierwsze pociągi na nowo wybudowanej trasie zaczęły kursować w dniu 21 stycznia, i robić to aktualnie mogą znacznie szybciej niż dotychczas. Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu GdańskiegoPrzed modernizacją składy poruszały się z prędkością 20 km/h, aktualnie jest to kilka razy więcej. Przy okazji wykonywanych prac poprawiony również został transport rzeką przepływającą pod mostem. Przez odpowiednie podniesienie konstrukcji obecnie rzeką mogą wpływać znacznie dłuższe statki. Aktualnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech poziomów kontenerów na barce, co dużo może usprawnić żeglowanie na tej trasie. W celu poprawy bezpieczeństwa wspomniany most dodatkowo dokładnie oświetlono. Rozbudowa, która była opisywana ma ogromne znaczenie dla okolic Gdańska. Niedawno uruchomiona do użytkowania linia 226 znacznie zwiększy przepustowość między Portem a Pruszczem Gdańskim kilka razy, a poza tym pozwoli na jazdę dużo większych składów niż dotychczas. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bowiem są planowane kolejne projekty mające jeszcze bardziej poprawić stan infrastruktury w tamtejszym rejonie.
.