Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015Rok 2015 był dla Portu Gdańskiego wyjątkowy, doskonale zresztą można to zobaczyć po liczbach. 36 milionów ton rozładowanych produktów, ponad dziesięcioprocentowy wzrost obrotów i liczne inwestycje o wartości kilkuset milionów doskonale będą obrazować, jak to wszystko wyglądało w poprzednich miesiącach. Przede wszystkim rok 2015 był rokiem inwestycji o dużych charakterze. Między innymi ukończony został etap projektowy programu związanego z rozbudową nabrzeży, łączący się z pogłębieniem toru wodnego. Bardzo duże nakłady inwestycyjne poniesiono w zakresie paliw. Dużym sukcesem zakończony został początkowy etap naftowego terminala PERM, a dodatkowo został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, uzupełniając go kolejne urządzenie mające obsługiwać produktów naftowych. Nie zapomniano również o kontenerach, tu także inwestycje znacząco poprawiły codzienną pracę z nimi. W minionym roku rozpoczęła się gruntowna modyfikacja terminala z kontenerami, a także zmodernizowano terminal intermodalny na Nabrzeżu Szczecińskim. Oprócz tego wykonano sporo mniejszych prac i projektów, które mają jednak znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo obsługi przeładunków.

A różnych przeładunków w roku 2015 była w Gdańsku rekordowa ilość, bo prawie trzydzieści sześć milionów ton. Najważniejszą ich część, bo prawie 15 milionów ton stanowiły paliwa płynne, dało to prawie 20 procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Bardzo dobre rezultaty również były w sektorze drobnicy, pomimo tego że na świecie rozszalał się kryzys, to w Gdańsku nie było to zupełnie odczuwalne. 11,9 miliona ton i pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2014 to również liczby, niemało powodów aby być zadowolonym. Mimo że spadła ilość samych kontenerów, to jednak znacznie się zwiększył ich całkowity tonaż, i stąd tak dobre wyniki w tym właśnie segmencie. Z kolei chyba największe wzrosty wystąpiły w przypadku węgla, w porównaniu z ubiegłym rokiem jego ilość zwiększyła się o jedną trzecią. Z kolei nieduże spadki pojawiły się przy zbożach, głównie dlatego, że reszta polskich portów też poszła w takim kierunku.
.