Transport kontenerów, transport drogowy via HELENA-TS

Transport kontenerów, transport drogowy via HELENA-TS – jesteśmy firmą o utrwalonej na Wybrzeżu renomie, nieustannie poszerzającą i doskonaląca profil przedkładanych usług. Specjalizujemy się w całościowej obsłudze logistycznej ładunków przewożonych drogą morską oraz lądową. Od wielu lat kooperujemy z terminalami kontenerowymi, drobnicowymi i masowymi wszystkich portów Trójmiasta: Gdańska i Gdyni.

Naszą specjalnością w branży TSL jest: transport kontenera, transport morski oraz całościowa usługa w zakresie „kontener transport”. Kompleksowo świadczymy usługi w aspekcie transportu kontenerów, kontenerów chłodniczych, różnych ładunków zjednostkowanych oraz towarów masowych i drobnicowych, w następujących związkach: Kontener transport, transport morski (seafreight), transport lądowy (land transport), transport kolejowy (rail transport), a także transport lotniczy (airfreight).

W pole działania oferowanego przez nas zróżnicowania usług (obok oferty transport kontenera): konsultacje transportowe (transport consulting), port services (usługi portowe), customs clerance (usługi celne) i cargo insurance (ubezpieczenia ładunków). W przódy naszych specjalizacji rekomenduje się transport morski.
Za pośrednictwem kooperacji z wyróżniającymi operatorami i armatorami morskimi organizujemy import i eksport transportów morskich we wszystkich relacjach. Zapewniamy wszechstronną usługę transportu morskiego wysyłek drobnicowych i pełno kontenerowych( LCL i FCL) ( w systemie „od drzwi do drzwi” – w ramach usługi „kontener transport”. transport kontenerów

Nasza propozycja zawiera całkowitą obsługę eksportową (w tym kontener transport), delegację Zleceniodawcy przed armatorem/operatorem, rychłe dokonywanie rezerwacji slotów na statkach, pełną obsługę importową, dostawę w dowolne lokalizację, wskazane przez Klienta, ustalanie wszelakich formalności scalonych ze zwolnieniem wysyłki w porcie, nadzór nad należytym wystawieniem dokumentów wysyłkowych i polis ubezpieczeniowych przy zastosowaniu akredytywy, doradztwo handlowe i ubezpieczeniowe oraz pozostałe służby aspektu ogółu zagadnień „transport morski”. Kontener transport, transport lądowy: Transport kontenera Helena-TS dokonuje osobistymi zestawami podkontenerowymi wyposażonymi w układ obserwowania satelitarnego GPS, zapewniającymi przewożenie każdych typów kontenerów. Oraz firma Helena-TS działa ze przetestowanymi przewoźnikami drogowymi, co znamiennie powiększa zasięg proponowanych służb. „Kontener transport” oraz transport kolejowy.

Z obserwacji na coraz prężny rozwój transportu kolejowego w kraju (widoczny przede wszystkim na przykładzie terminalu BCT w Gdyni), sygnowaliśmy porozumienia z przewoźnikami kolejowymi, aby w pełni całościowo dawać usługi w imieniu importera albo eksportera. Propozycja HELENA-TS obejmuje: transport (przewozy) kontenerów w kraju i na trasach międzynarodowych, transporty ciężkich kontenerów w kraju, transporty całopociągowe dla znacznej ilości kontenerów. Usługi celne – wykonywane poprzez osobistą agencję celną. Helena Transport – Spedycja to jedna z najdynamiczniejszych i mających największym biegłością agencji celnych w Gdyni i Gdańsku, która zainicjowała działalność usługową w 2000 roku za pozwoleniem Głównego Urzędu Ceł nr 944.

Transport kontenerów, transport drogowy via HELENA-TS